Новото образование > Кои сме ние

 

Новото образование
Кои сме ние

Към начална страница

 

Кои сме ние

Ние сме архитектите и строителите на "Новото образование".

Ние сме активни граждани, ангажирани с българското образование в ролите си на учители, консултанти, родители и общественици. Срещнахме се за първи път по време на учителската стачка през ноември 2007 г.

Събират ни желанието да работим за постигането на една велика цел, безрезервната ни вяра, че тя е по силите ни и че именно на нас, а не на някой друг(!), се пада честта да я реализираме.

Имаме ясна визия за бъдещето, точни мисия и цели и план за постигането им.

 

Нашата визия*

Новото качествено образование ще направи от България една земя, където ведри хора живеят пълноценно, мирно и достойно. Новото качествено образование е онова, което ще повдигне духа на българската нация и ще я нареди сред най-толерантните, здрави, силни, духовноизвисени нации в света.

 

Нашата мисия**

Нашата мисия е проектирането и построяването на Новото образование, мобилизирайки силите на всички търсещи.

 

Нашите основни убеждения

Детето е съвсем пълноценна личност, носител на уникални естествени заложби, а не е празен съд за пълнене с нещо или пластичен материал за натикване в някакъв калъп. Ето защо според нас

Фундаменталната цел на училищното образование е то

I. да запазва и развива детския творчески порив по начин, че всяко дете да живее пълноценно и придобива с радост допълнителни знания и умения, и
II. да спомага за израстването на детето като самостоятелно мислеща и социално отговорна личност, която се отнася към живота с ведрина, ентусиазъм и значителен обществен ангажимент.

 

Непосредствени цели

Непосредствите ни цели са две:

 1. Да създадем и обнародваме единен, широко споделен образ на бъдещото училищно образование в България (Направихме важна крачка към постигането на тази цел през месец май 2011 г. с публикуването на сборника ни "Визия за Новото образование на България". Следвай горната препратка),
 2. Да обявим категорично и ясно дългосрочните цели на Новото българско образование, които ще се обуславят и с които ще се обвързва/ съобразява всяка една дейност на заинтересованите в тази сфера страни. (Цел постигната на 27.07.2009 г. с прокламирането на "Целите на училищното образование в България". Следвай горната препратка.)

Паралелно с това  дефинираме в детайли:

 • Схема на елементите на Системата образование,
 • Всеобхватна схематична рамка на процесите в Системата образование, които да класификацират еднозначно и изчерпателно деиностите, структурите и участниците (заинтересованите страни). Целта на схемите е да подпомагат анализа, планирането и реализацията на нови:
  • Административни и професионални структури;

  • Управленски инструменти и процедури за планиране, изпълнение, контрол и корекци на дейностите;

  • Финансова отчетност на администрацията на национално и локално ниво;

  • Политика за набиране на фондове за образованието и за разпределението им към училищата;

  • Правила, откъсващи образованието от политиката;

  • Информационна политика задължителни периодични публикации съдържащи обзор на ситуацията и план за следващия период;

  • Информационни системи за оперативните дейности, за контрол и за вземане на решения;

  • Политика за израстването и управлението на учителите;

  • Политика за въвличането на родители, бизнес и общественост в училищния живот;

  • Политика за разкапсулиране на системата на образованието: повишаване на влиянието на обществото и локаните общности при вземането на решения;

  • Закони (2 на брой).

   


  Защо да се присъединиш към нас
   

  • Защото имаме нужда от теб!

  • Защото работа има както за стратези, така и за специалисти и усърдни работници.

  • Имаме да превеждаме книги, чуждестранни добри практики и документи. Трябва да ги редактираме, коригираме и публикуваме. Трябва да измъкнем от тях най-ценното и да го прекроим към нашите културни условия.

  • Трябваш ни като събеседник, като конструктивен и искрен опонент, за да създадем заедно най-доброто образование на света.

   


  Най често задавани въпроси

   

  Как мислите да реализирате промяната?

  - Нашето дело е едно огнище, в което днес запалваме огън. Намерението ни е да популяризираме ползата от топлината му за всички, да привлечем хората, разбрали вече, че трябва да поддържат огъня сами.

  Ще реализираме промяната чрез стимулиране на диалога по темата, за да могат всички да разпознаят собствения си здрав интерес и градивната си роля в нея. От тук ще се родят и нови идеи, и нови инициативи и действия. Самите ние, екипът на проекта, ще сме постоянно учещ организъм, произвеждащ и популяризиращ идеи, и реализиращ цялостни конкретни предложения.

  Ще популяризираме идеите си и ще оказваме натиск за реализацията им както върху ръководители, администратори и политици, така и върху обикновените хора, от които "не зависи нищо". Наш съюзник ще е всеки, показал  с действията си, че е добронамерен.

  В какъв срок?

   - 2 години. За започването на най-широк диалог с участието на всички хора на България и за изграждане и популяризиране на визията за Новото образование предвиждаме 2 години (спрямо 2008 г.) После, или по-скоро "през това време", ще видим, т.е. ще планираме подходящи срокове за различните изникващи проекти и дейности.

  Предвиждате ли да подобрите по някакъв начин положението на учителите?

  - Да, защото учителите са съществен елемент на Системата образование. В момента (на дата 22 октомври 2008 г.) работим по проекта си "Закон за учителската професия", имащ претенциите да регулира конфликтите, в които са въвлечени учители. Освен това ще популяризираме опита на други държави за селекцията, формирането и професионалното израстване на учителите.

  Говори се, че организирате национален форум за образованието. Защо той не фигурира сред целите ви?

  Защото форумът сам по себе си не е цел. Той е инструмент за тяхното ефективно преследване.

  Защо един учител трябва да ви се довери, предвид че е бил толкова дълго лъган?

    То е въпрос на усещане. Каквото зависи от нас като информация, ние сме го предоставили. Никой не е задължен да ни вярва, нещо повече, който не ни вярва (защото например вече не желае да вярва никому или защото е затрупан с проблеми, или защото борбата за оцеляване го е изтощила до краен предел) е по-добре да не участва в нашите инициативи. За нас е важно да мобилизираме силите на хората, които вярват като нас в успеха на начинанието, и са в състояние да дадат своя съществен положителен принос. Подчертаваме, че това в никакъв случай не е осъждане на онези, които не го правят.

  Каква е ролята на институциите във вашия проект? Как мислите да ги привлечете?

  - Засега институциите не играят роля в нашия проект. Те участват дотолкова, доколкото са отчетени като "инструменти" и "заинтересовани страни" със силно влияние върху Системата образование. При всички положения нашата покана за участие в проектирането и изграждането на Новото образование е и към тях.


   

  *  Под визия имаме предвид нашия образ на бъдещето.

  ** Мисията отразява нашата роля в създаването на бъдещето, както го виждаме във визията си.


 
     
 

За контакти - Павел Лазаров на
Електронна поща за контакт

 
     

 

Новото образование > Кои сме ние

Последно актуализиране на 09.01.2013 05.06 ч.