Селестен Френе

превод от http://ypk.yspu.yar.ru/educ/edu1.htm

  Към начална страница

Преди сто години, на 8 октомври 1896 г., във френското селце Ван се ражда Селестен Френе - бъдещ скромен селски учител, създател на авторска школа, прародител на теорията и практиката на образователната система, която днес с право смятаме за културно достояние на човечеството. Негови последователи работят вече в хиляди училища по света.

Не всички са склонни да нарекат Френе революционер. Той не е така изискан както Мария Монтесори и не е такъв философ като Щайнер. Селестен Френе всичко на всичко отговоря на въпроса как да организираме начално училище между стените на едно единствено селско училище в зората на смутния XX век. Как те, седемгодишните - най-нежният човешки материал, да започнат от нулата. И как ние, педагозите, да работим с тях.
 

Как точно учителят да помага на детето да се изгражда като личност?

Учителят трябва да направи всичко възможно да помага на детето в неговото саморазвитие. Той не бива да се намесва в неговите решения или да ограничава свободата му. С две думи, основният призив на Селестен Френе е "Дайте свобода на децата ", т.е. помагайте им да узнаят онова, което те самите желаят да знаят. Дори да ограничавате свободата им във всичко друго, тя няма да стане по-малка.

Колко често да се сменят видовете дейности на децата?

Трябва да предлагаме на възпитаниците си всички видове дейности, с които  могат да се справят, като оставим на тях избора, кога с какво да се занимават.

Какви са преимуществата на възпитанието на детето в хармония с природата?

Възпитанието на детето в хармония с природата се осъществява в "разузнаване чрез опипване", в съответствие с развитието на способностите му. Това са дейности, в който то опознава, изследва и изучава окръжаващата го среда, за да усвои и узнае нейните тайни.

Не е ли по-добре да се прилага системата за самооценка само при по-големите ?

Време е съвременният педагог да се откаже от предразсъдъците, че природата на детето е различна от тази на възрастните. Детето живее и следва същите принципи, които водят възрастните. Какво ще отговорите на въпроса: "Способни ли сте да оценявате сами себе си?".

Какво трябва да бъде съотношението между физически и умствен труд?

Ние предлагаме на детето физически и интелектуален труд в приблизително равни количества, във всички фази на дейностите. По този начин, то може да избира онова, което предпочита, и с което желае да се занимава по-задълбочено.

Защо учебният процес трябва да се основава на труда?

Трудът трябва да стне основополагащ принцип и движеща сила на училището; негова философия и гаранция за усвояването от децата на всички необходими знания, умения и навици. "Знанията, уменията и навиците се придобиват чрез практиката, а не чрез изучаване на правила и закони. Да се придържаме  преди всичко към правилата и законите, е все едно да поставим каруцата пред коня."

Не е ли по-добре детето да се занимава с игри, а не с труд?

Трудът е основната дейност, чрез която човек удовлетворява духовните и физическите си потребности. Трудът дава силите необходими за реализирането в живота, а игрите се явяват замяна или прелюдия към труда.

Какви трябва да бъдат отношенията между децата и педагога, за да се получи истински възпитателен процес?

Според Френе основното условие за организирането на възпитателния процес е "взаимното доверие между ученик и учител, както и уважението между самите ученици."

Как да се спечели доверието на учениците?

Единственият начин е с разбиране и уважение към учениците, и с любовта към децата.

Не вреди ли на детето прекомерната свобода за избор?

Свободата, присъща на всяко дете, му помага много в нелекия му път на развитие. Ограниченията на тази свобода, дори и незначителни, могат да му навредят.

Как да предпазим детето от неправилна самооценка(завишена или занижена)?

Преди всичко трябва да възпитаваме у детето самосъзнание - неговите собствени критерии и виждания за нивото на собствените му способности,- за да може то да се оценява обективно сам. Кой друг освен него може да съди за притежанието или формирането на определени негови способности? 

Може ли детето да се самовъзпитава?

Детето може да се самовъзпитава само при едно условие - когато ние умело му помагаме и го насочваме в неговото собствено търсене на пътищата за решаване на проблемите, а не когато му ги поднасяме наготово. Именно това е главното в хуманистичните възпитателни системи, към които можем да причислим и тази на Френе.

Защо е важна именно самооценката, а не оценката?

Проблемът е там, че всяка оценка, сама по себе си, е субективна и грешна по принцип. Тя е плод на виждането на възрастния за работата на детето. Но тази оценка не отчита нито индивидуалните качества, нито емоционалното състояние, нито мотивацията ученика в момента на оценяването. А самооценяването му предполага изключване или отчитане на тези фактори. Така ученикът се чувства свободен и усеща доверието на учителя към него. 

 

Новото образование > Библиотека

Последно актуализиране на 09.01.2013 05.06 ч.